Programok

A holtak szerepe az élők közösségében

info heading

info content

ELTE BTK Régészettudományi Intézet - Budapest

1088 Budapest, Múzeum körút 4/B

+36-30/979-55-20

http://regeszet.elte.hu/

ELTE BTK Régészettudományi Intézet Könyvtár, alagsor

2017.05.27 10.00–10.30

12 éves kortól

Mit jelent a halál az elhunyt számára, és vajon mit jelent nekünk, élőknek? Első hallásra e kettőt, mint egymástól távol álló világokat, határozottan különválasztjuk. Azonban, ha jobban belegondolunk, e két világ lépten-nyomon egymásba fonódik az elhunytak személyén keresztül. Élők és holtak kapcsolatának egyik első és legerősebb kifejeződése a temetés eseménye. Ezt követően pedig az elhunyt a továbbélő emlékezet és a különféle hiedelmek révén továbbra is fontos, sőt akár meghatározó szerepet tölthet be az élők mindennapjaiban, cselekedeteiben.

Elsőként jelenkori, európai halálfelfogásunkat és holtakkal való kapcsolatunkat járjuk körbe. Majd útra kelünk, hogy téren és időn átutazva megismerhessük a holtak egy másfajta, sokszínű és számunkra sokszor meghökkentő szerepét. Legvégül pedig egy késő bronzkori (Kr. e. 1400 körül) máglya megépítésével, majd meggyújtásával és a maradványok összegyűjtésével kísérletet teszünk arra, hogy megértsük, mit jelenthetett e kapcsolat a hamvasztás és az azt követő eseményeken keresztül, mintegy 3500 évvel ezelőtt.

Előadó: Fülöp Kristóf, PhD ösztöndíjas